Legionella: een alom aanwezige vijand

Maatregelen soms willekeurig en onduidelijk

Legionella heeft vooral de aandacht als het gaat om prioritaire instellingen, zoals hotels, zorginstellingen, zwembaden etc. Best wel gek als men bedenkt dat legionella in Nederland pas echt onder de aandacht kwam na een legionella uitbraak tijdens een bloemententoonstelling in Bovenkarspel (1999) die 32 slachtoffers eiste en honderden mensen blijvend infecteerde. De oorzaak was een whirlpool… Zo nu en dan komt er ook bij ons een afwijkende vraag, zoals het inspecteren van een drinkwatersysteem aan boord van een schip. Landgebonden installaties (m.u.v. mijnbouwlocaties) vallen direct onder de drinkwaterwet, drinkwaterbesluit en drinkwater regeling. Maar wat nu als het gaat over een niet-landgebonden installatie?

In deze tabel blijkt al in één oogopslag dat er meerdere toezichthouders zich bemoeien met legionella. Als we volgens de tabel, opgesteld door de overheid, de locatie “schepen en vliegtuigen” volgen komen wie uiteindelijk in het Arbeidsomstandighedenbesluit  (artikel 4.85, 4.87a en 4.87b) terecht.

Artikel 4.85 geeft aan dat een risico-inventarisatie opgesteld dient te worden om de mate en de duur van de blootstelling aan biologische agentia te kunnen beoordelen.

Artikel 4.87a geeft aan dat de blootstelling aan biologische agentia zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Artikel 4.87b geeft aan dat er maatregelen moeten worden genomen in het geval van luchtbevochtiging en waterinstallaties.

Maar hoe gaan we nu om met een drinkwatersysteem aan boord van een schip?

Vanuit de regeling voor zeevarenden wordt slechts een greep van verschillende onderdelen van de betreffende wetgeving gedaan. Echter verzanden we in regeltjes die ons uiteindelijk niet brengen naar legionellapreventie.

Is het u duidelijk geworden hoe nu Legionellapreventie toe te passen? De legionellabacterie en de effecten ervan zijn overal ter wereld gelijk. De basis voor preventie op, in dit geval schepen, is gelijk aan die van landgebonden installaties. Daarbij geldt voorkomen van stagnatie van water, voorkomen van systeemtemperaturen tussen 25°C en 55°C. Hierbij kunnen de opgestelde regels in NEN 1006 en de “Waterwerkbladen” prima uitkomst bieden om een gezond systeem te ontwerpen. Om een “gezond” systeem blijvend gezond te houden is monitoring en onderhoud aan het systeem belangrijk. Een risico inventarisatie omschrijft de aanpassingen om het systeem gezond te maken, het beheersplan omschrijft de wederkerende acties om het systeem schoon te houden.

Heeft u vragen over dit artikel of überhaupt vragen over legionellapreventie, ook als u geen prioritaire instelling beheert, neem dan contact op met ons. Voorkomen is beter dan genezen!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF