Algemene inspectie

160617AQAirQuality053Een zuivere atmosfeer en optimale hygiënische omstandigheden van de hedendaagse werk- en verblijfomgeving zijn van invloed op de gezondheid en het welzijn van de mensen die in de ruimten verblijven. Ook stellen ARBO-wetgeving en HACCP-voorschriften steeds hogere eisen aan de hygiënische werkomstandigheden binnen iedere organisatie. Vandaar dat het belangrijk is dat u regelmatig de hygiënische conditie van het klimaatbeheersingssysteem laat controleren.

MICROBIOLOGISCHE INSPECTIE

Naast fysieke vervuiling kan een klimaatbeheersingssysteem vervuild raken door micro-organismen.Deze zijn uiteraard niet visueel vast te leggen, maar kunnen wel leiden tot klachten bij personeel en/of bewoners. In dit soort gevallen biedt een microbiologische inspectie uitkomst.

De microbiologische metingen worden uitgevoerd en getoetst conform de NVRL-keurmerkregeling. Details over deze keurmerkregeling kunt u downloaden op de site van de VLA (Vereniging van Luchttechnische Apparaten).

Ook hier leggen wij de resultaten vast en presenteren dit bij u in een persoonlijk gesprek. Indien gewenst kunnen wij ook uw klimaatinstallaties reinigen.

NEN 2767 INSPECTIES

Conditiebepaling is tegenwoordig een essentiële tool voor de opdrachtgever om te bepalen welke maatregelen genomen dienen te worden om de installaties op een acceptabel niveau te houden. Indien gewenst kunnen wij u assisteren in de conditiebepaling volgens de NEN-2767 norm. Via een uitgebreide rapportage ontvangt u de conditiebepaling van de klimaatinstallaties.

ENDOSCOPISCHE INSPECTIES

Het is belangrijk om regelmatig naar de mogelijke fysieke vervuiling in luchtkanalen te laten kijken.
Door het gebruik van filters raken toevoerkanalen minder snel vervuild. Maar dat wil niet zeggen dat ze nooit vervuilen. Integendeel!

Door middel van een endoscopisch onderzoek leggen wij de hygiënische conditie van uw klimaatbeheersingssysteem vast. Wij maken foto’s of video-opnamen van de binnenzijde van de luchtkanalen en de binnenzijde van de luchtbehandelingskasten. De resultaten worden uitvoerig gerapporteerd en presenteren wij in een persoonlijk gesprek.

Op deze wijze krijgt u in één oogopslag te zien hoe de hygiënische conditie van het klimaatbeheersingssysteem is.

Neem contact met ons op voor meer informatie.