Microbiologische inspectie

Naast fysieke vervuiling kan een klimaatbeheersingssysteem vervuild raken door micro-organismen.

foto2Deze zijn uiteraard niet visueel vast te leggen, maar kunnen wel leiden tot klachten bij personeel en/of bewoners. In dit soort gevallen biedt een microbiologische inspectie uitkomst.

De microbiologische metingen worden uitgevoerd en getoetst conform de NVRL-keurmerkregeling. Details over deze keurmerkregeling kunt u downloaden op de site van de VLA (Vereniging van Luchttechnische Apparaten).

Ook hier leggen wij de resultaten vast en presenteren wij dit bij u in een persoonlijk gesprek.