NEN 2767 inspecties

Conditiebepaling is tegenwoordig een essentiële tool voor de opdrachtgever om te shutterstock_316418360bepalen welke maatregelen genomen dienen te worden om de installaties op een acceptabel niveau te houden. Indien gewenst kunnen wij u assisteren in de conditiebepaling volgens de NEN-2767 norm. Via een uitgebreide rapportage ontvangt u de conditiebepaling van de klimaatinstallaties.