Reiniging HVAC

foto31Op productieplatforms, rigs en schepen is het personeel geheel afhankelijk van de lucht die door het HVAC-systeem wordt aangeleverd. Door het intensieve gebruik van de ruimten en galley vervuilt de ducting snel en zal er navenant gehandeld moeten worden. Wij beschikken over goed getraind en opgeleid personeel die ervaring heeft in offshore werkzaamheden en daarvoor ook de nodige cursussen hebben doorlopen en gecertificeerd zijn.

Wijze van reinigen

Voor het reinigen van de luchtkanalen hebben wij de volgende methoden tot onze beschikking:

  • robot
  • roterende borstels
  • perslucht
  • handmatig

Deze verschillende methoden stellen ons in staat ieder kanaal en iedere vervuiling te reinigen. Wij garanderen bovendien een optimaal resultaat. Door het aanbrengen van een onderdruksituatie in het systeem, komt de vervuiling niet in de werk- en leefruimten terecht.

Mocht blijken dat reinigen niet afdoende is, dan kunnen wij de HVAC-systemen ter plaatse ook reconditioneren. Door onze specialisten worden  de installaties weer in een goede technische conditie teruggebracht tegen relatief weinig investeringen.