Reinigen koelinstallaties

Chemisch-technisch reinigen van koelinstallaties

Luchtzijdig reinigen van luchtgekoelde condensors
Door weers- en omgevingsinvloeden kunnen de lamellen van de luchtgekoelde condensors vervuilen en oxideren. Om de technische levensduur te waarborgen en het rendement van de installatie te optimaliseren, is het noodzakelijk dat deze installaties regelmatig chemisch-technisch gereinigd worden. Hiermee wordt de technische levensduur verlengd en tevens uw exploitatiekosten. AQ Group beschikt over goed opgeleid en ervaren personeel om deze werkzaamheden deskundig te kunnen uitvoeren.

Zuren van koelmachines, TSA´s, boilers en ketels
160615AQAirQuality062Koelmachines, TSA´s en andere warmtewisselaars kunnen aan primaire en/of secundaire zijde vervuild raken door kalkaanslag, corrosie en slib. Hierdoor wordt het rendement van de installatie nadelig beïnvloed en door de intering van de vervuiling aan de pijpenbundel vermindert de technische levensduur van de installatie.

Door het zuren en spoelen van de pijpenbundels met speciale chemicaliën kunnen wij de pijpenbundels reinigen, ontkalken en ontdoen van corrosie. Uiteraard worden de gebruikte chemicaliën opgevangen, geneutraliseerd en afgevoerd.

Door de installatie regelmatig waterzijdig te reinigen wordt het rendement geoptimaliseerd en de technische levensduur verlengd. Een dergelijke reiniging is derhalve snel terugverdiend, daar uw exploitatiekosten zullen dalen.