Reinigen

Chemisch-technisch reinigen van koeltorens

Koeltorens zijn gevoelig voor legionellagroei. Bovendien is een koeltoren gevoelig voor kalkaanslag. De vervuiling die op deze wijze ontstaat, vormt een voedingsbodem voor de gevreesde legionella-bacterie.

160617AQAirQuality109Extra aandacht moet worden gegeven wanneer de aanzuig van de luchtbehandelingskast in de buurt is van een koeltoren.

Het is daarom van belang dat koeltorens op periodieke basis worden gereinigd en wel om de volgende redenen:

  • voorkoming van legionellagroei door het verwijderen van de voedingsbodems
  • optimaliseren van het rendement door het verwijderen van kalkaanslag
  • creëren van een schone werkomgeving teneinde technische werkzaamheden uit te voeren

Uiteraard worden ook hierbij weer de chemicaliën opgevangen, geneutraliseerd en afgevoerd.

Door de koeltoren regelmatig door ons te laten reinigen wordt voorkomen dat voedingsbodems voor de legionellabacterie ontstaan en bovendien wordt het rendement van de installatie geoptimaliseerd. Een dergelijke reiniging is derhalve snel terugverdiend, daar uw exploitatiekosten zullen dalen.