Legionella analyse

shutterstock_222680749Afhankelijk van het aantal tappunten dienen prioritaire instellingen minimaal 2x per jaar legionella-analyses uit te voeren. Ook niet-prioritaire instellingen dienen legionella-analyses uit te voeren aangezien aangetoond dient te worden dat er veilig drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Wij kunnen deze legionella-analyses uitvoeren conform NEN-6265, inclusief sero-typering.