Legionella risico-inventarisatie

Leidingwater

160617AQAirQuality032

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. Mensen worden niet ziek door het drinken van de bacterie maar het inademen hiervan kan vervelende klachten veroorzaken. AQ Group is gespecialiseerd in het doen van een legionella risico inventarisatie waarna u gericht de legionellabacterie te lijf kunt gaan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van een legionellafilter waardoor het water achter het filter gegarandeerd legionellavrij is. Wanneer er legionella geconstateerd is kunnen wij het leidingwater chemisch technisch reinigen maar we kunnen ook chemievrij het waterleidingstelsel desinfecteren met de Neuthox® methode.

Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen die in de nieuwe drinkwaterwet zijn voorgeschreven. Ondanks alle maatregelen die door het waterleidingbedrijf worden genomen, kan door allerlei oorzaken toch legionellagroei optreden in het waterleidingsysteem van het gebouw. Volgens de richtlijnen van het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen wij de knelpunten in het leidingsysteem achterhalen en oplossen.

Concreet kunnen de volgende werkzaamheden door ons worden verricht:

  • Het opstellen van risico-inventarisatieplannen (RI&E) en legionellabeheersplannen op basis van BRL-6010.
  • Het maken of updaten van tekeningen van het waterleidingstelsel
  • Het chemisch desinfecteren van het waterleidingstelsel
  • Chemievrije desinfectie van het waterleidingstelsel (Neuthox®)
  • Het geven van adviezen omtrent installatie aanpassingen
  • Het verrichten van het legionella analyses

Legionella risico-inventarisaties