Rijksvastgoedbedrijf omarmt bestekken van vla

Vanuit de Vereniging van Luchttechnische Apparaten (VLA) is een aantal jaren geleden een convenant met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) getekend met als doel kwaliteitsverbetering en daarmee comfortverbetering te realiseren aan de luchtinstallaties in hun gebouwen.
Concreet houdt dit in dat duidelijke eisen worden gesteld aan de diverse componenten in de luchtinstallaties.

“Installateurs moeten zich realiseren dat deze eisen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop het onderhoud moet worden uitgevoerd. Een voorbeeld: de installateur die verantwoordelijk is voor het onderhoud wordt verantwoordelijk voor de reinheid van de luchtkanalen. Minimaal eens per 5 jaar dienen de luchtkanalen geïnspecteerd te worden volgens een vastgelegd protocol en mocht blijken dat de luchtkanalen volgens dit protocol vervuild zijn, dan zal de installateur de luchtkanalen moeten laten reinigen door een bij de NVRL-aangesloten bedrijf.

Dit soort maatregelen zullen bijdragen aan comfortverbetering maar zullen voor de installateur kostenverhogend uitpakken als er niet op een juiste manier mee wordt omgegaan. De installateur moet ervan uitgaan dat in de nieuwe aanbestedingen van de RVB deze eisen worden verwerkt”, aldus Eric van Dijk, directeur van AQ group en tevens voorzitter van de NVRL.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@aqgroup.nl of 088-1233455

NVRL

NVRL is de branchevereniging van reinigingsspecialisten van luchtbehandelingssystemen. Deze branchevereniging heeft samen met TNO kwaliteitseisen opgesteld waaraan luchtbehandelingssystemen dienen te voldoen en de leden hebben zich gecommitteerd om de luchtkanalen na reiniging in een goede en schone conditie op te leveren. De kwaliteitseisen die de NVRL heeft opgesteld, hebben als basis gediend voor de eisen die in de VLA-bestekken zijn opgenomen.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!