Sealen van kanalen: next level in verduurzamen

Met AEROSEAL® van LUKA-A naar LUKA-D dichtheidsklasse

Zoals allicht bekend zijn luchtkanalen niet luchtdicht; bij de verbindingen en felsnaden is er sprake van lekkage. Studies tonen aan dat de luchtlekkage in luchtkanaalsystemen kan oplopen tot 30%! Bij luchtkanalen ouder dan 20 jaar vaak nog meer tot wel 50%. Een fiks gedeelte van de opgewekte lucht en energie gaat dus onderweg verloren en komt dus niet op de plek waar het bedoeld is.

Dit verlies van waardevolle lucht gaat gepaard met hoge energiekosten. Door bestaande en ook nieuwe luchtbehandelingssystemen te behandelen met AEROSEAL® worden de lekkages gedicht op een hele efficiënte wijze.

AEROSEAL®: de technologie

De technologie AEROSEAL is een unieke technologie voor efficiënte en effectieve afdichting van binnenuit van reeds geïnstalleerde luchtkanalen. Het gepatenteerde proces is met succes toegepast in meer dan 125.000 luchtkanaalsystemen over de hele wereld. In water oplosbare sealant wordt gemengd met verwarmde perslucht en in een nevelachtige toestand gebracht. Deze nevel wordt door het kanalensysteem geblazen en hecht zich direct aan de randen van de gaten.

Na enkele minuten worden deze gaten afgedicht. Met dit proces worden resultaten bereikt zoals die alleen met gelaste of zeer goed afgedichte luchtkanalen worden gehaald. Openingen tot een diameter van 1,5 cm kunnen worden afgedicht en de sealant kan een druk tot 2000 Pa weerstaan. Met AEROSEAL® kan luchtdichtheidsklasse D (ATC 2) gegarandeerd worden.

Als AQ Group kunnen wij uw gehele klimaatsysteem ‘vergroenen’! Door het toepassen van onze circulaire luchtfilters AQ Circle-R, het plaatsen van warmteterugwinning en het vervangen van de AC-ventilatoren door EC-ventilatoren en de luchtkanalen te upgraden met AEROSEAL® zijn wij nu in staat om het gehele luchtbehandelingssysteem te verduurzamen. Klik hier voor meer informatie.

AEROSEAL® is een unieke technologie voor efficiënte en effectieve afdichting van binnenuit van reeds geïnstalleerde luchtkanalen. Het gepatenteerde proces is met succes toegepast in meer dan 125.000 luchtkanaalsystemen over de hele wereld.

Voordelen AEROSEAL®

AEROSEAL® heeft een aantal specifieke voordelen:

  • Efficiënt toepasbaar. Energiebesparingen kunnen snel gerealiseerd worden zonder grote en kostbare renovatie werkzaamheden. Per dag kunnen 5 kanaalsystemen, kanaallengtes tot 600 m of ca. 2.700 m2 kanaaloppervlak afgedicht, worden.
  • Verbeterde comfort en hygiëne in de ruimte. Denk aan minimale warmte- of koelverlies, gegarandeerde gelijke verdeling van lucht in het gebouw, geen geluidsoverlast door lekkages, verbeterde CO₂ waardes en daarmee een beter binnenklimaat.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Onze andere diensten

Lucht | AQ Group

Diensten en producten
lucht

Water | AQ Group

Diensten en producten
water

Warmte & koelen | AQ Group

Diensten en producten
koeling & warmte

Luchtbevochtiging | AQ Group

Lucht
bevochtiging

Onderhoud | AQ Group

Verduurzamen

Onderhoud | AQ Group

Onderhoud

AQ construct | AQ Group

Montage

AQ Circle-R | AQ Group

AQ Circle-R

Aeroseal logo | AQ Group

Aeroseal