Verduurzamen

AQ Group beschikt over een uniek verduurzamingsconcept voor het groene beheer van uw klimaatinstallatie.

Voor al deze onderdelen bieden wij een verduurzamingstechniek waarmee u ook nog eens hoog zal scoren op de R-ladder inzake circulariteit. Verduurzaming en circulariteit zijn verbonden aan elkaar en AQ Group wil op beide gebieden leidend zijn. Dit streven zorgt ervoor dat wij continue op zoek zijn naar nieuwe technieken en nu in staat zijn een uniek concept aan te bieden voor het ‘vergroenen’ van uw installatie.

Circulariteit is een hip onderwerp tegenwoordig en er valt veel over te lezen in de media. Circulariteit betekent dat producten na gebruik ingezet kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Door uw installatie te verduurzamen en niet te vervangen, behoudt de installatie na haar levensduur haar waarde. Circulariteit is een gemeenschappelijk streven. We hebben maar één planeet en kunnen nu eenmaal (nog) niet verhuizen naar een andere als alle grondstoffen verbruikt zijn.

Om meer focus te leggen op circulariteit en om dit ook toe te kunnen passen is een ’10 R-model’ opgesteld, wat gebruikt kan worden als toetsingskader voor de gebruikte grondstoffen.

Door ons concept toe te passen komt uw klimaatinstallatie op de hoogste treden van de R-ladder! Maar ook op het gebied van water zijn er verduurzamingsmogelijkheden!

Nnaast verduurzamen en energiebesparing is er ook nog de regelgeving dat kantoorgebouwen in Nederland in 2023 over minimaal energielabel C moeten beschikken. En met alleen het verduurzamen van klimaatinstallaties in een gebouw is upgraden van het energielabel al mogelijk.

Sustainable | AQ Group
Circulariteit | AQ Group
Retrofitten | AQ Group

Groen beheer klimaatinstallaties

Chemievrije waterbehandeling | AQ Group

Verduurzamen waterinstallaties

Onze andere diensten

Lucht | AQ Group

Diensten en producten
lucht

Water | AQ Group

Diensten en producten
water

Warmte & koelen | AQ Group

Diensten en producten
koeling & warmte

Luchtbevochtiging | AQ Group

Lucht
bevochtiging

Onderhoud | AQ Group

Verduurzamen

Onderhoud | AQ Group

Onderhoud

AQ construct | AQ Group

Montage

AQ Circle-R | AQ Group

AQ Circle-R

Aeroseal logo | AQ Group

Aeroseal