Plakstripmethode

De zogenaamde plakstripmethode is ontwikkeld door de branchevereniging Binnenklimaat Techniek Nederland tezamen met het Rijksvastgoedbedrijf om een goed en eenduidig inzicht te krijgen in de mate van reinheid van de ventilatiekanalen. AQ Group heeft in de ontwikkeling hiervan een grote rol gespeeld.

De plakstripmethode is vastgelegd in het document Bestek Onderhoud en Beheer Binnenklimaat. In dit document staat exact vermeld hoe de methode moet worden uitgevoerd.

Kortgezegd wordt een plakstrip gebruikt om de mate van vervuiling in het systeem vast te leggen. Het resultaat wordt vergeleken met een blauwdruk en gekwalificeerd in een range van 1 tot 5, waarbij 1 zeer schoon is en 5 zeer vuil. De betreffende plakstrip wordt begeleid met een foto van het luchtbehandelingssysteem ter plaatse zodat in één oogopslag duidelijk is wat de aangetroffen plakstripwaarde betekent voor de aanwezige vervuiling.

De beschreven plakstripmethode is inmiddels volledig omarmd door het Rijksvastgoedbedrijf; alle panden van hen worden op deze wijze eens in de 5 jaar getoetst.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op