Verduurzamen HVAC middels EC-ventilatoren

Op een dag komt het moment dat de systemen toe zijn aan een volgende stap, zoals het reconditioneren van uw HVAC-units. Tijdens deze ingreep kunnen wij uw HVAC-unit retrofitten, oftewel: upgraden. Hierbij vervangen wij de onderhoudsgevoelige centrifugaal ventilator door een EC-ventilator. Uw investering verdient u veelal binnen enkele jaren terug! Hoe dat komt?

Het belangrijkste kenmerk van een EC-motor is dat zij borstelloze motoren zijn, zij gebruiken een elektronische communicator. Dit zorgt voor een motorrendement van 93%. Daarnaast wordt de ventilator direct op de rotor gemonteerd, waardoor er geen v-snaar meer aan te pas komt. Dit zorgt voor een onderhoudsvrije, energiezuinige aandrijving. Doordat er geen overbrenging is naar diverse assen, zijn er geen slipverliezen waardoor de EC-motor een aanzienlijk hoger rendement kent dan een conventionele AC-motor. Daarnaast zijn alle overige verliezen in de motor lager dan bij een AC-motor.

Naast de innovatie op het gebied van de motor, is ook de ventilator doorontwikkeld. De radiaalventilatoren verplaatsen per rotatie meer lucht dan de conventionele centrifugaal ventilatoren. Dit zorgt wederom voor een efficiency verbetering en daardoor besparing op het energieverbruik. Door het plaatsen van meerdere EC-ventilatoren wordt er een zogenoemde fanwall gecreëerd. Hierdoor is de bedrijfszekerheid van de toevoerventilatie vrijwel altijd gegarandeerd.

De belangrijkste voordelen van EC ventilatoren zijn:

  • Energiezuinig
  • Ingebouwde frequentieregeling
  • Eenvoudig
  • Bedrijfszeker
  • Flexibel (kan communiceren met elk type GBS)
  • Minder geluidsoverlast
  • FIA-subsidieregeling van toepassing

Uw investering is in de meeste gevallen binnen twee tot vier jaar terugverdiend!

De vervanging van de traditionele ventilatoren in uw HVAC-unit door EC-ventilatoren levert per direct een enorme kostenbesparing op. Het energieverbruik zal tot wel 70% gereduceerd worden, daarnaast zitten in EC-ventilatoren geen pulleys en v-snaren waardoor ze onderhoudsvrij zijn.

Met een rendement tussen 20% en 70% (afhankelijk van het asvermogen) voldoet het rendement van de centrifugaal ventilator niet aan de hedendaagse eisen. Een goede regelbaarheid van conventionele systemen kan alleen verwezenlijkt worden wanneer er gebruik wordt gemaakt van kostbare frequentieregelaars of andere appendages. De slimme elektronica in de EC-motor heeft een ingebouwde frequentieregeling en kan communiceren met elk type GBS, waardoor geen separate appendages nodig zijn. Dit zorgt direct voor een hogere bedrijfszekerheid.

Door de nieuwe ErP-verordeningen voor HVAC-units, is het vaak onmogelijk om inpandige HVAC-units te vervangen. De ErP-verordening stelt dermate hoge eisen aan het rendement van nieuwe HVAC-units dat de HVAC-unit anderhalf tot tweemaal zo groot wordt. En dat past dan niet in de bestaande technische ruimte. Het verlengen van de technische levensduur (reconditioneren) en het verduurzamen (retrofitten) van de bestaande HVAC-unit is daarom een zeer interessante mogelijkheid.

Minimale geluidsemissie: dat klinkt goed!

De toepassing van direct aangedreven EC-ventilatoren zorgt voor een reductie van het geluidsniveau en van eventueel geluidsongemak. Doordat direct aangedreven EC-ventilatoren volledig traploos werken, ontstaan er geen hoorbare geluidsovergangen tussen capaciteitsstappen waarmee eventueel ongemak van geluid geminimaliseerd wordt.

Gezien de goede resultaten, betaalbaarheid en korte terugverdientijd met, is de HVAC-unit met direct aangedreven EC-ventilatoren vanaf heden de oplossing voor een groene toekomst!

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op