AQ Waterconcept©

In Arbo beleidsregel 4.87 Arbo-informatieblad (AI)-32 en het Drinkwaterbesluit 2011 geeft de wetgever duidelijk aan welke maatregelen genomen dienen te worden om legionellagroei in procesinstallaties en drinkwaterinstallatie, waar aerosolen worden gevormd, te beheersen. Ondergenoemde maatregelen vormen een extra zorg en daarmee extra werk voor u! Daarnaast dient dit werk zorgvuldig en stipt te worden uitgevoerd volgens BRL 6010 en AI-32. Om u deze zorg uit handen te nemen hebben wij het AQ Waterconcept® ontwikkeld.

Dit full-service ontzorgingsconcept concept houdt het volgende in:

  • Levering van waterbehandeling additieven
  • Levering, montage en controle op goede werking van doseerinstallaties
  • Periodieke reiniging en desinfectie van de procesinstallaties en drinkwaterinstallaties
  • Periodieke controle op eventuele aanwezigheid van de legionellabacterie
  • Opstellen van een legionellarisico-inventarisatie en beheerplan spoelacties
  • Legionella audits

Met het AQ Waterconcept® bent u verzekerd van een waterinstallatie die in een optimaal hygiënische conditie verkeert en voldoet aan de wettelijke eisen!!

Met het AQ Waterconcept® komt de zorg van de installatie in onze handen, wij zorgen dat de installatie aan de wetgeving voldoet en bovendien verzorgen wij bovengenoemde maatregelen voor een vast all-in bedrag per jaar!

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op