Legionella risicoanalyse en beheersplan

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. Mensen worden niet ziek door het drinken van de bacterie maar het inademen hiervan kan vervelende klachten veroorzaken. AQ Group is gespecialiseerd in het doen van een legionella risico-inventarisatie waarna u gericht de legionellabacterie te lijf kunt gaan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van een legionellafilter waardoor het water achter het filter gegarandeerd legionellavrij is. Wanneer er legionella geconstateerd is kunnen wij het leidingwater chemisch technisch reinigen maar we kunnen ook chemievrij het waterleidingstelsel desinfecteren met de Neuthox® methode.

BRL-6010 gecertificeerd

Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen die in de nieuwe drinkwaterwet zijn voorgeschreven. Ondanks alle maatregelen die door het waterleidingbedrijf worden genomen, kan door allerlei oorzaken toch legionellagroei optreden in het waterleidingsysteem van het gebouw. Volgens de richtlijnen van het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen wij de knelpunten in het leidingsysteem achterhalen en oplossen.

Concreet kunnen de volgende werkzaamheden door ons worden verricht:

  • Het opstellen van risico-inventarisatieplannen (RI&E) en legionellabeheersplannen op basis van BRL-6010.
  • Het maken of updaten van tekeningen van het waterleidingstelsel
  • Het chemisch desinfecteren van het waterleidingstelsel
  • Chemievrije desinfectie van het waterleidingstelsel (Neuthox®)
  • Het geven van adviezen omtrent installatie aanpassingen
  • Het verrichten van het legionella analyses
  • Legionella risico-inventarisaties

In de Nieuwe Drinkwaterwet van 2011 is door de wetgever aangegeven dat prioritaire instellingen dienen te zijn voorzien van een legionella risico-inventarisatie. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wij zijn in het bezit van het BRL-6010 certificaat, uitgegeven door Kiwa. Deze BRL-6010 certificering is vereist als een prioritaire instelling wordt beoordeeld op legionella risico’s.

Legionella analyse

Afhankelijk van het aantal tappunten dienen prioritaire instellingen minimaal 2x per jaar legionella-analyses uit te voeren. Ook niet-prioritaire instellingen dienen legionella-analyses uit te voeren aangezien aangetoond dient te worden dat er veilig drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Wij kunnen deze legionella-analyses uitvoeren conform NEN-6265, inclusief sero-typering.

Tijdens een dergelijke legionella risicoanalyse wordt aan de hand van beschikbare tekeningen de gehele leidingloop gevolgd en worden knelpunten in kaart gebracht. Tezamen met de risico-inventarisatie wordt het legionellabeheersplan vervaardigd.

Indien gewenst kunnen ook de bestaande tekeningen worden aangepast en gedigitaliseerd. Als er geen tekeningen meer beschikbaar zijn dan kunnen tevens door ons geheel nieuwe tekeningen worden vervaardigd, in hard-copy en digitaal.

Benieuwd naar wat AQ Group voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op