Totaal beheer van koeltorens (conform AI-32 en ISSO 55.3)

De wetgever neemt geen halve maatregelen als het gaat om het beheer van koeltoreninstallaties. De noodzakelijke maatregelen zijn tot in detail vastgelegd in verschillende documenten, zoals AI-32 en ISSO 55.3. U bent als eigenaar of vertegenwoordiger verplicht de maatregelen die hier in staan op te volgen en vast te leggen. Wij ontzorgen u graag hierin. Kortgezegd bestaan de noodzakelijke maatregelen uit de volgende stappen:

  • Er moet een legionella risico-inventarisatie aanwezig zijn. Hierin worden alle aandachtspunten benoemd.
  • De koeltoreninstallatie moet schoon zijn. Hiertoe dient de installatie in de regel minimaal 1x per jaar gereinigd te worden.
  • Er dient een goede adequate waterbehandeling plaats te vinden. Deze waterbehandeling kan hetzij met chemie hetzij chemievrij plaatsvinden.
  • De koeltoreninstallatie dient in een goede technische staat te verkeren. Denk hierbij aan de conditie van de koelpakketten, sproeinozzels, inlaatjaloezieën, ventilatoren, motorreductoren, tandwielkastolie, lagers, poelies etc.
  • Er dient maandelijks of 3-maandelijks een legionella-analyse plaats te vinden aan het koelwater.
  • Alle genomen acties en maatregelen dienen vastgelegd te worden in een logboek.

Als u niet oppast, heeft u zomaar 3-4 partijen die rondom uw koeltoreninstallatie betrokken zijn, die langs elkaar heen werken en, als het spannend wordt, naar elkaar wijzen.

Bij AQ Group is dat niet het geval. Wij nemen bovengenoemde maatregelen voor u uit handen en zorgen ervoor dat de installatie optimaal functioneert en voldoet aan de wetgeving. Wij doen dat alles met eigen mensen en eigen middelen. Wij ontzorgen u compleet.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op