Erkende maatregelen en informatieplicht

Overheid maant tot energiebesparing

Om te voldoen aan de afspraken op het gebied van CO₂-uitstoot (in 2030 40% minder uitstoot van broeikasgassen) is de overheid druk bezig om grote energieverbruikers aan te pakken.

Uiterlijk 2023 moeten alle kantoorpanden voorzien zijn van een C-label, dat is bekend. Daarnaast hadden we hadden al de besparingsplicht, maar recent is er nog eentje bijgekomen: de informatieplicht.

Heeft een locatie een verbruik hoger dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas, dan bent u verplicht duurzame maatregelen te melden en te nemen. Deze maatregelen moeten zich binnen vijf jaar terugverdienen en staat bekend als de Erkende Maatregelenlijst (EML). Let wel: het gaat om energiebesparende maatregelen, dus niet om het plaatsen van zonnepanelen, windturbines etc. Indien men zich niet hieraan conformeert, riskeert men een fikse boete.

Op deze EML-lijst staat onder meer genoemd: het plaatsen van energiezuinige EC-ventilatoren in luchtbehandelingskasten en koelinstallaties en het voorzien van warmteterugwinning in luchtbehandelingskasten die daar nog niet in zijn voorzien. Deze maatregelen zullen bovendien in belangrijke mate bijdragen in het behalen van een C-label. Bijkomend voordeel is dat de Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing is op deze aanpassingen, waarmee een substantieel gedeelte wordt gefinancierd door de overheid.

Wij kunnen met bovengenoemde maatregelen exact uitrekenen wat u bespaart op energiekosten en CO₂-uitstoot.

Interesse? Neem dan contact met ons op!

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!