Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Is het offshore of onshore of zelfs on-offshore?

Normaliter werken wij op platforms die op de Noordzee liggen of zelfs verder. Het is dan ook voor ons even wennen als we gewoon via de wal aan boord kunnen stappen van een platform. Dit platform lag in de haven van IJmuiden en werd door onze opdrachtgever klaar gemaakt voor een lange klus op de Noordzee. Om schoon en veilig te kunnen beginnen, hebben wij op dit platform de ventilatiekanalen in de accommodatie gereinigd, alsmede de afzuigkanalen van de keuken (of eigenlijk kombuis).

Vervolgens hebben wij het systeem opnieuw luchtzijdig ingeregeld. Aansluitend hebben wij een zogenaamde LEV-survey uitgevoerd. Dit houdt in dat wij alle lokale afzuigsystemen, waaronder lasafzuig, mudrooms, zuurkasten etc. beoordelen op goede werking en daarvoor een certificaat uitreiken.

Uiteindelijk, na afronding van al deze werkzaamheden, kunnen wij met de hand op het hart roepen: Goede Vaart!