Dit keer zijn wij op bezoek gegaan bij een opdrachtgever van AQ Group: Global Switch. Het grootste datacentrum van de Benelux dat niet specifiek gericht is op één klant. We spraken hier met Pieter Mels, Operations Manager.

De heer Mels is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Dit valt uiteen in drie categorieën:

  • Customer Service, het bieden van additionele faciliteiten aan de klanten.
  • Projecten, ook wel Life Cycle Management, het eerste gebouw stamt uit 2002 en het up tot date houden met doorgaande bedrijfsvoering is een complex proces.
  • Techniek

De laatste categorie is 80% van het werk. Global Switch zegt haar klanten namelijk een bedrijfszekere infrastructuur toe. Of zoals Pieter het stelt: “We bieden zekerheid dat er altijd elektrisch vermogen, altijd koeling is en andere noodzakelijke infrastructuur aanwezig is. En dat zijn enorme industriële systemen die hiervoor zorgen, veel meer dan bij een gewoon utiliteitsgebouw. Alles is gericht op zekerheid“.

De relatie met AQ Group is ontstaan uit een tendering. Pieter: “We zijn als Global Switch bezig met een standaardisatieslag in de wijze waarop wij het onderhoud en beheer organiseren. In totaal heeft Global Switch 10 datacentra in beheer op 8 locaties in de wereld. De klantbeleving willen wij op alle locaties gelijk hebben. Wij hebben derhalve al het onderhoud opnieuw in de markt gezet”.

Dit hield in dat het aantal contractors verlaagd werd door een aantal pakketten bij één contractor neer te leggen. Koeltorens, waterbehandeling, condensors en luchtbehandeling werd in  1 pakket neergelegd in de markt. Pieter stelt “we hadden vier mogelijke contractors, één partij kon het niet aanbieden, een ander alleen met een partner en zodoende bleven er twee over. De keuze voor AQ Group is op basis van economische criteria gemaakt maar ook de uitspraken over verbetermogelijkheden in de installatie werden meegenomen.”

Achteraf  was het spannend om te zien hoe het uit zou pakken. Maar zoals Pieter zegt “Het pakte goed uit. Contracten zijn nu gestandaardiseerd en dat vergt ook flexibiliteit van de contractor. Nu zijn wij aan het zogenaamde fine tunen,  en ook dat gaat middels een open gesprek.”

De al eerder genoemde gewenste standaardisatie heeft er ook toe geleid dat procedures vast omschreven worden en dat vergt het nodige van de contractors. Zoals Pieter aangeeft:  “je moet op schrift vastleggen wat je gaat doen, een window benoemen wanneer je gaat beginnen, opschrijven naderhand wat je gedaan hebt en evalueren. Wij zijn geen gemakkelijke opdrachtgever, dat kan ook niet in onze business, wij zijn niet gauw tevreden. Het kan voorkomen dat op het laatste moment onderhoud niet door kan gaan en we zijn een commercieel bedrijf dus kijken scherp naar kosten. Daar is bij AQ Group begrip voor, wij voeren hier open gesprekken over  Dat moet je als ‘contractor’ wel kunnen, AQ Group kan dat! Goede communicatie en goede kwaliteit van voorbereiding”.

AQ heeft met verschillende partijen binnen de organisatie te maken. Onder Pieter valt de technical manager die op zijn beurt  vijf shiftmanagers aanstuurt die de techniek breed kennen en zich ieder verdiepen zich in een aantal technieken.  Met de shiftmanager bespreekt AQ  tactische zaken verbetervoorstellen, contractwijzigingen / evaluaties e.d. Voor de uitvoering is de ‘inhouse contractor’ de contactpersoon die afspraken maakt en werkzaamheden begeleidt.

De keuze voor het integraal in de markt zetten van water- en luchtbehandeling pakt heel goed uit. Pieter geeft als voorbeeld het laatst uitgevoerde onderhoud aan een koeltoren. “Daar worden veel chemicaliën gebruikt en daar moet je toch anders mee omgaan. Veel chemicaliën tasten de techniek aan en er worden ongewenste effecten gezien en die worden nu hersteld. We voeren nu een gesprek om de waterbehandeling anders aan te pakken teneinde de koeltorens in goede staat te houden. Een hele mooie bijvangst. Ons streven was 1 pakket met minder kosten, afspraken maar 1 keer maken, het zogenaamde kostenvoordeel. Maar nog mooier is dat nu integraal naar het hele systeem gekeken wordt en dan ga je pas echt kosten besparen en zekerheid verhogen.”

“Global Switch wil uitbreiden. Het is dan erg prettig dat je een goede relatie hebt met je contractors, gelukkig is dat het geval met AQ Group”, aldus Pieter Mels.

Pieter Mels | AQ GroupPieter Mels, Global Switch

Neem contact op