Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Pas op voor legionella!

Door langdurige stilstand verhoogd risico op legionella

Door de coronacrisis hebben veel panden in Nederland (deels) leeg gestaan. Doordat de leidingen niet adequaat zijn gespoeld, ontstaat er een aanzienlijk risico op legionellagroei in het drinkwaterstelsel.

“We moeten oppassen dat we niet van het ene probleem in het andere belanden. De legionellabacterie is een kwalijke bacterie die in veel gevallen ernstigere gevolgen kan veroorzaken dan het coronavirus. Ik wil iedereen op het hart drukken: bemonster het water op legionella alvorens het pand weer in gebruik wordt genomen. Mocht blijken dat er een onacceptabele verhoging wordt geconstateerd, zorg er dan voor dat het drinkwaterstelsel chemisch wordt gereinigd. Zodoende kan een pand weer veilig in gebruik worden genomen”, volgens Raymond Brouwer, legionelladeskundige bij AQ Group.

Hij vervolgt: “op zich zijn bovenstaande maatregelen makkelijk te realiseren. Het punt is alleen dat de eigenaar van het pand verantwoordelijk is voor een legionellaveilig pand, maar dat de huurder een direct belang heeft, namelijk het beschermen van zijn personeel tegen de legionellabacterie. En daar wringt nu vaak de schoen: wie neemt het initiatief en wie betaalt de rekening. Daarom blijven de genoemde acties vaak ergens hangen, ontstaat er een vacuüm en gebeurt er als we niet oppassen helemaal niets met alle gevolgen van dien. Daarom drukken we vastgoedeigenaren, beheerders, huurders en installateurs op het hart: neem je verantwoordelijkheid!”

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!