Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Voorwoord nieuwsbrief juni 2019

Beste Lezer,

Ik schrijf u dit voorwoord op het moment dat de zon zich nadrukkelijk laat zien aan een blauwe hemel vergezeld van een flinke bries. Het lijkt bijna op een metafoor voor de ontwikkelingen bij AQ. We hebben de wind ook dit jaar weer fiks in de zeilen, mede geholpen door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezonde gebouwen, duurzame gebouwen en vitale gebouwen.

Ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn. Wij kunnen met zijn allen niet doorgaan zoals we tot voor kort bezig waren; de aarde raakt uitgeput met name onze (klein-)kinderen zullen worden geconfronteerd met de gevolgen ervan.

Het is hoog tijd dat wij met zijn allen onze verantwoordelijkheid nemen. Voor ons, als specialist op het gebied van het opwaarderen van klimaat- en (drink-)waterstelsels dragen wij ons steentje bij op het gebied van het verduurzamen en optimaliseren van bestaande klimaatinstallaties en drinkwaterstelsels. Deze maatregelen zijn betaalbaar, snel te realiseren en er zit nog ook nog een terugverdientijd op van minder dan 5 jaar. Ik zou daarom een ieder willen oproepen tot actie.

In dit nummer onder meer aandacht voor de Erkende Maatregelen Lijst en legionellabeheer in sectoren die ontsnappen aan de noodzakelijke aandacht.

Veel leesplezier!