Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Voorwoord nieuwsbrief maart 2019

Beste lezer,

Met gepaste trots presenteren wij u onze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het milieu. Ik denk dat wij met zijn allen beseffen dat dit thema de komende tientallen jaren ons leven zal beïnvloeden. De uitvoering van het klimaatakkoord in welke vorm dan ook zal zijn weerslag vinden op het werk van de installatiebranche. Persoonlijk denk ik dat we pas aan de vooravond staan van deze veranderingen en dat we met zijn allen hierin  mee moeten gaan omdat we anders de spreekwoordelijke boot zullen missen.

In deze nieuwsbrief daarom ook veel aandacht voor onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn: milieu en energie.

Naast bovengenoemde uitdagingen worden wij met zijn allen geconfronteerd met nog een uitdaging: hoe gaan we  de werkzaamheden daadwerkelijk ten uitvoer brengen; er zijn steeds minder mensen beschikbaar met een technische opleiding. Wij merken dat ook aan de vraag naar onderhoudspersoneel, deze divisie van ons is snelgroeiend.

2019 wordt voor ons ook het jaar waarin wij ons nieuw gebouwde pand zullen betrekken; de nieuwbouw ligt op schema en wij verwachten dat het pand begin augustus wordt opgeleverd.

Al met al spannende tijden met genoeg uitdaging voor ons allemaal.

Ik wens u veel leesgenot.