Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Voorwoord nieuwsbrief september 2018

Beste lezer,

De vakanties zijn voor de meesten inmiddels achter de rug en we schieten met zijn allen in sneltreinvaart richting de kerstperiode. De uitdagingen blijven onveranderd: hoe zorgen we met zijn allen ervoor dat bestaande gebouwen en installaties gezond, vitaal én duurzaam worden?

Voor veel gebouwen zal een inhaalslag moeten worden gepleegd. We weten inmiddels allemaal dat alle gebouwen uiterlijk in 2023 voorzien moeten zijn van minimaal label C. Los van het geld dat hiervoor zal moeten worden vrijgemaakt, komen we vanzelf bij de vraag: hoe gaan we dit doen? De installatiesector kampt al jaren met een personeelstekort.

We zullen slimmer moeten werken. Wij als AQ kunnen daarbij helpen. Door werkzaamheden aan water- en klimaatinstallaties te clusteren, kan er bespaard worden op voorrijkosten, arbeidstijd en back-office (aanmelden, begeleiden etc). Ons uitgebreide pakket aan diensten kunnen voor aanzienlijke besparingen zorgen, zowel in geld als in tijd.

Verder hebben wij fiks geïnvesteerd in een nieuw operationeel systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat werkbonnen en rapportages bijna “real time” bij de opdrachtgever komen te liggen.

Verder gaan we een nieuw bedrijfspand neerzetten in Utrecht. Wij hopen vlak voor de zomer van 2019 dit nieuwe pand te kunnen betrekken.

In deze nieuwsbrief wordt hier verder aandacht aan besteed.

Veel leesplezier!