Roet- en brandschade

Na een brand zijn meestal de in het gebouw aanwezige luchtbehandelingsinstallaties vervuild met roetaanslag. Roet is (als het ontstaat door ongecontroleerde verbranding) verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Dit zijn gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Om te voorkomen dat gebruikers van het gebouw (als deze weer in gebruik wordt genomen na de brand) worden blootgesteld aan deze schadelijke stoffen is het van het grootste belang dat de vervuilde luchtkanalen snel, grondig en vakkundig worden gereinigd door onze reinigingsspecialisten.

Luchtbehandelingssysteem reinigen

Daarnaast is de kans groot dat, indien het systeem niet gereinigd wordt, de ruimtes opnieuw vervuild raken als het luchtbehandelingssysteem in vuile conditie weer wordt aangezet. Het is bij brandschades erg belangrijk dat er snel gehandeld wordt om ergere schade en bijvoorbeeld hoge bedrijfsschade te voorkomen. Daarom zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en staan onze deskundige monteurs direct tot voor u klaar!

Wij zullen ter plaatse de luchtbehandelingsinstallaties inspecteren en de werkzaamheden samen met u inventariseren. Na deze inspectie zullen wij bij goedkeuring van u als klant direct kunnen starten met de reiniging zodat het gebouw zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden.

De werkzaamheden die wij bij brandschades kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

  • Chemisch-technisch reinigen van luchtbehandelingskasten in het gebouw waarbij extra aandacht wordt besteed aan het verwijderen van roet uit warmtewielen
  • Plaatsen van inspectieluiken en/of overmaatse platen in de te reinigen luchtkanalen
  • Reinigen van de luchtkanalen, afhankelijk van de mate van roetaanslag kiezen wij ter plaatse de meest effectieve methode hiervoor
  • Ontgeuren van installaties
  • Waar nodig, vervangen van installatiedelen welke voorzien zijn van poreus isolatiemateriaal, zoals geluiddempers in luchtbehandelingskasten. Eventueel impregneren van inwendige isolatie in de installatie om de geur in te kapselen
  • Reinigen van overige installatiedelen, zoals inductie-units, ventilatorconvectoren, roosters enzovoort

De kwaliteit van ons reinigingswerk wordt, als de opdrachtgever dit wenst, getoetst door een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau. Voor u als klant de zekerheid dat het systeem echt schoon is!

Bij AQ Group beschikken wij over specialisten die veel ervaring hebben in het verwijderen van roetaanslag in luchtbehandelingssystemen. Wij worden naar volle tevredenheid ingeschakeld door onder meer schade-experts, gebouweigenaren, gebouwbeheerders, installateurs en diverse gerenommeerde bedrijven in de salvage branche.

Wij zijn 24/7 te bereiken op ons algemene nummer en direct inzetbaar. Bel ons op 088-1233455!

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op