Reinigen koelinstallaties

Luchtzijdig reinigen van luchtgekoelde condensors

Door weers- en omgevingsinvloeden kunnen de lamellen van de luchtgekoelde condensors vervuilen en oxideren. Om de warmte optimaal af te kunnen dragen, is echter een vrije luchtdoorstroom nodig. Door vervuiling kan de luchtdoorstroom (deels) geblokkeerd worden wat nadelige effecten met zich meebrengt. Een vervuild oppervlak van een luchtgekoelde condensor zorgt bijvoorbeeld voor een verminderde warmteoverdracht. Het gevolg hiervan is dat de condensatietemperatuur sterk oploopt. Hierdoor is het energieverbruik velen malen hoger dan bij een goed gereinigde condensor. Een vervuilde condensor verbruikt wel zo’n 10 tot 20% meer energie dan een gereinigde condensor. Lees hier ook alles over het reinigen van luchtkanalen.

Op deze voor en na foto’s is te zien hoe vuil en corrosie zich kunnen ontwikkelen op een condensor.

Reinigen koelinstallaties | AQ GroupReinigen koelinstallaties | AQ Group

Waarom is het belangrijk de koelinstallaties te reinigen?

Om de technische levensduur te waarborgen en het rendement van de installatie te optimaliseren, is het noodzakelijk dat deze installaties regelmatig chemisch-technisch gereinigd worden. Zo behoudt de koelinstallatie zijn volledige koelcapaciteit, wordt de technische levensduur verlengd en tevens uw exploitatiekosten. AQ Group beschikt over goed opgeleid en ervaren personeel om deze werkzaamheden deskundig te kunnen uitvoeren.

Zuren van koelmachines, TSA´s, boilers en ketels

Ook koelmachines, TSA´s en andere warmtewisselaars zijn gevoelig voor weers- en omgevingsinvloeden en kunnen aan primaire en/of secundaire zijde vervuild raken door kalkaanslag, corrosie en slib. Hierdoor wordt het rendement van de installatie nadelig beïnvloed en door de indringing van de vervuiling aan de pijpenbundel vermindert de technische levensduur van de installatie.

Door het zuren en spoelen van de pijpenbundels met speciale chemicaliën kunnen wij de pijpenbundels reinigen, ontkalken en ontdoen van corrosie. Uiteraard worden de gebruikte chemicaliën opgevangen, geneutraliseerd en afgevoerd.

Door de installatie regelmatig waterzijdig te reinigen wordt het rendement geoptimaliseerd en de technische levensduur verlengd. Een dergelijke reiniging is derhalve snel terugverdiend, daar uw exploitatiekosten zullen dalen.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op