Waterzijdig reinigen van CV- en GKW-systemen

Soms is het noodzakelijk om CV- en/of GKW-systemen te reinigen doordat vervuiling zich zo heeft gehecht aan wanden en onderdelen dat de doorstroming en het rendement van de installatie sterk zijn verminderd.

In dit proces wordt het systeem opgevuld met een mengsel van water en een reinigingsproduct. Door dit over het systeem te laten circuleren, wordt het systeem gereinigd. Tijdens dit reinigingsproces monitoren wij continu diverse parameters (denk hierbij o.a. aan de pH-waarde). Dit is noodzakelijk om aantasting van de materialen op tijd te kunnen identificeren om zodoende het reinigingsproces te stoppen en te neutraliseren.

Na afronding van het reinigingsproces wordt het systeem wederom gedraind. Het reinigingsmengsel inclusief alle loskomende vervuiling/corrosie wordt vervolgens opgevangen en afgevoerd. Dit mengsel wordt verwerkt als chemisch afval bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf en u ontvangt hier dan ook een certificaat van. Deze kunt u vervolgens overleggen om aan te tonen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

Mocht het raadzaam zijn om het systeem blijvend te beschermen tegen corrosie en afzetting, zullen wij u hierin adviseren. Het toepassen van waterbehandeling kan hier een oplossing in bieden. Hierbij kunt u denken aan een zuurstofbinder en/of een corrosie-inhibitor.

Advies nodig?

Contact | AQ Group

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag met al uw vragen!

Neem contact op