Roet-/brandschade

shutterstock_144907708Na een brand zijn vaak de aanwezige luchtbehandelingsinstallaties vervuild door roetaanslag. Deze roetaanslag vormt door de aanwezigheid van de zogenaamde PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) een gevaar voor de volksgezondheid. Daarnaast is de kans groot dat de ruimten opnieuw vervuild raken als het luchtbehandelingssysteem in vuile conditie weer wordt aangezet.

Bij AQ Group beschikken wij over specialisten die veel ervaring hebben in het saneren van roetschade in luchtbehandelingssystemen. Wij zijn 24/7 bereikbaar en beschikbaar en direct inzetbaar.