De klant die wij deze keer aan het woord laten is de heer Harvi Niebe, contractbeheerder bij Unica Installatietechniek. Unica is een technisch dienstverlener die passende oplossingen biedt voor vraagstukken op het gebied van energie, veiligheid, verduurzaming van gebouwen, ICT en een gezonde leef- en werkomgeving. Luisteren naar de wensen en behoeften van de klanten, en dan met inschakeling van de expertise van Unica en haar leveranciers, samen komen tot de juiste oplossing ligt aan de basis van hun werkwijze. Unica heeft 14 vestigingen, 10 gespecialiseerde bedrijven, 3 regionale projectenbedrijven en circa 2.000 medewerkers.

Contractbeheer
Harvi is contractbeheerder bij de vestiging Amsterdam. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het beheer van gebouwgebonden installaties bij zijn opdrachtgevers. Deze contracten omvatten vaak verschillende installaties; van koeling, luchtbehandeling, beveiliging, noodverlichting e.d. tot aan legionellabeheersing bij koeltorens. De klanten die Harvi onder zijn beheer heeft lopen uiteen. Harvi: “Ik heb bijvoorbeeld een klant met een 50-tal panden en een andere klant met een 3-tal assets, zijnde winkelcentra. Met deze klanten hebben wij onderhoudscontracten voor het reguliere onderhoud. Op sommige locaties hebben wij vaste medewerkers; op andere locaties verhelpen we eventuele storingen op afroep.”

Complex project
AQ water wordt ingezet op complexe projecten. Harvi legt uit: “Eén van onze klanten in Zoetermeer wil voldoen aan hogere eisen dan hetgeen wettelijk verplicht wordt gesteld in de richtlijn AI-32 voor koeltorens. Deze richtlijn stelt normen vast op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid en milieu. Stelt de richtlijn bijvoorbeeld dat er viermaandelijks een controle op legionella moet zijn, dan wil de klant dat graag eenmaal per 4 weken. Dermate hoge eisen vragen een andere kijk op het onderhoud van een koeltoren, niet alleen naar de waterbehandeling kijken maar naar het hele pakket.”

Optrekken als één team
Harvi spreekt van een partnership. Harvi: “Het is belangrijk de wensen en behoeften van de klant op juiste wijze door te vertalen. Door samen met AQ op te trekken, kunnen we de klant het beste van dienst zijn. AQ Group heeft de kennis en ervaring in huis die daarvoor nodig zijn.  Voor de klant zijn wij één team, we voeren ook samen de besprekingen met de klant.”

Drinkwaterstelsel
AQ water is ook betrokken bij het realiseren van een nieuw drinkwaterstelsel bij een andere klant van Unica. Het betreft een langlopend project van drie jaar; eind februari wordt het laatste deel opgeleverd. Harvi: “AQ heeft een uitgebreide legionella risico-inventarisatie uitgevoerd en zo de knelpunten in kaart gebracht, daarna een plan opgesteld waarbij de knelpunten werden opgelost en het zo ingericht dat in dit leidingstelsel geen stilstaand water meer aanwezig kan zijn. In goede samenwerking brengen we zo’n intensief project tot een goed einde.”

Concluderend stelt Harvi: “De samenwerking met AQ is begonnen bij mijn vorige werkgever. Het is bijzonder prettig dat de lijnen kort zijn. Ik bel mijn contactpersoon en we kijken samen naar een mogelijke oplossing. Ook als expertise nodig is van buitenaf wordt die gelijk ingeschakeld. Je voelt wel dat AQ een soort van familiebedrijf is. Net als Unica, wij zijn ook een familiebedrijf; het gevoel dat ik hier heb, heb ik ook bij AQ Group!”

Harvi Niebe | AQ GroupHarvi Niebe, Unica Installatietechniek

Neem contact op