Nieuwsbrief – november 2021

Revisie van koeltorens op een datacenter

Klant zag na revisie een aanzienlijke toename in de capaciteit van de koeltorens

Voor een opdrachtgever hebben wij recent de koeltorens gereviseerd van een datacenter. Na een opname bij deze koeltorens heeft AQ Group geconstateerd dat de druppelvangers en koelpakketten op de bodem van de waterbak rustten. Er was geen goede doorstroming mogelijk waardoor er vervuiling ophoopte onder de druppelvangers en koelpakketten. Dit had tot gevolg dat micro-organismen (waaronder de legionellabacterie) zich konden nestelen en groeien. De kunststof delen schuurden over de bodemplaat waardoor de beschermlaag werd beschadigd. Hierdoor ontstond er corrosie en werd de technische levensduur verkort. Het advies van AQ Group luidde derhalve: een revisie van de koeltorens!

In maar liefst twee weken hebben de project engineers de koelpakketten, pompen en sproeiers vervangen. Er is naar schatting 1.450 kg. kalk vrijgekomen uit de koelpakketten. Deze kalk bleek door de jaren heen te zijn opgebouwd en verminderde de koelcapaciteit enorm. De vrijgekomen materialen zijn in twee containers met een inhoud van 40 m3 afgevoerd om te recyclen.

De waterbakken zijn aansluitend gecoat en voor de oppervlaktebehandeling is gekozen voor de Polyurea hotspray coating. Deze coating is het resultaat van een reactie tussen de chemische stof isocyanaat en een mix van harsen en vormt een rubberachtige samenstelling. Het wordt ook wel een elastomeer genoemd (een polymeer met flexibele eigenschappen) en kan gebruikt worden op ongeveer dezelfde wijze als het meer bekende polyurethaan en epoxy. De bescherming die deze coating verschaft, combineert echter de beste eigenschappen van de laatstgenoemde meer bekende coatings. Het kan gebruikt worden in omgevingen waar het constant vriest of op vochtige oppervlakken zonder dat de effectiviteit verloren gaat!

Na de opstart van de koeltorens en oplevering van het project zag de klant een aanzienlijk verschil in de capaciteit van de koeltorens en is het energieverbruik aanzienlijk lager.