Nieuwsbrief – november 2021

Beste lezer,

Het jaar 2021 loopt alweer ten einde en het lijkt erop dat wij weer in dezelfde situatie terechtkomen als een jaar geleden: de verregaande coronamaatregelen zijn weer in zicht.

Het jaar 2022 zal, naast corona, weer de nodige uitdagingen bieden: we zullen meer moeten verduurzamen dan we tot op heden hebben gedaan. In dat licht presenteren wij graag onze laatste innovatie die de luchtfiltermarkt naar onze overtuiging zal veranderen: onze circulaire luchtfilters AQ Circle-R®. In deze nieuwsbrief besteden wij hier uitgebreid aandacht aan.

Verder besteden wij aandacht aan de verdere uitbreiding van onze dienstverlening door de komst van AQ Construct. Dit bedrijf neemt (kleine) montagewerkzaamheden uit handen van de installateur. Ook dit weer in het kader van het ontzorgen van onze opdrachtgever. Daarnaast een artikel over een grootscheepse, spectaculaire renovatie van een aantal koeltorens op een datacenter.

We doen het samen. We merken dat onze opdrachtgever dit zelf ook zo ervaart en de kwaliteit van onze dienstverlening waardeert. Dit heeft geresulteerd in de FD Gazellen Award 2021, de 9e achtereenvolgende (!). Wij zijn u daar dankbaar voor en willen onze samenwerking graag in 2022 voortzetten en verder uitbreiden.

Ik wens u vast veel leesplezier.