Nieuwsbrief – december 2022

Het AQ verduurzamingsconcept: verduurzaam uw gehele klimaatinstallatie!

AQ speelt in op toenemende vraag naar verduurzaming!

Zoals inmiddels bekend zijn wij bij AQ op verschillende fronten druk met het verduurzamen van klimaatinstallaties. Zo leveren en monteren wij niet alleen warmtepompen (AQ Cooling) maar leveren en monteren wij ook circulaire luchtfilters (AQ Circle-R®), warmteterugwinning, change-over batterijen, leveren wij hogedruk bevochtiging (AQ Cumulus), EC-ventilatoren en kunnen wij luchtkanalen opwaarderen in luchtdichtheidsklasse met Aeroseal®.

Wij merken dat er vanuit de markt een enorme behoefte is aan verduurzaming van bestaande installaties. Niet alleen ingegeven vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ook vanwege de grote energiebesparingen die worden gerealiseerd met dergelijke maatregelen waardoor de terugverdientijd  op de investeringen binnen een paar jaar is gerealiseerd.

Vanuit die optiek hebben wij het AQ verduurzamingsconcept ontwikkeld. Een uniek concept met grote voordelen. Binnen dit concept doen wij de volgende energiebesparende maatregelen:

  • het leveren en monteren van een warmtepomp
  • het leveren en monteren van een change-over batterij in de LBK
  • het (indien nodig) leveren en monteren van warmteterugwinning in de LBK
  • het leveren en monteren van hogedruk bevochtiging
  • het leveren en monteren van onze circulaire AQ Circle-R® filters in de LBK
  • het leveren en monteren van EC-ventilatoren in de LBK
  • het lekdicht maken van de luchtkanalen met Aeroseal® (van LUKA-A naar LUKA-D)

Met dit concept worden meerdere vliegen in 1 klap worden geslagen: het pand kan compleet gasvrij worden, korte terugverdientijden, alles in 1 hand, makkelijk te kopiëren naar andere locaties en daarmee snel te realiseren. Bovendien zal ieder pand met deze maatregelen technisch minimaal voldoen aan de label-C eis die er vanaf 1 januari aankomt.

Interesse? Neem contact met ons op, we kunnen de investeringen en de besparingen voor u op een rijtje zetten.