Nieuwsbrief – december 2022

Overheid pusht richting chemievrije waterbehandeling

Vergunningverlener gaat toezien op het verminderen van het gebruik van chemie

Waterbehandeling van koeltorens met chemicaliën staat onder druk door de milieubelastende producten die gebruikt worden: biociden voor de legionellabestrijding en een inhibitor voor de kalk- en corrosiebestrijding. Rijkswaterstaat wil daarom dat lozingsvergunningen alleen nog verleend worden als er voor chemievrij wordt gekozen en dat de (lokale) autoriteiten in gesprek met de gebruiker of een chemievrije oplossing mogelijk is.

Wij als AQ Group leveren al sinds enkele jaren milieuvriendelijke, chemievrije alternatieven: Sonoxide Plus (op basis van ultrasone geluidsgolven en UV) voor de grote, continu draaiende koeltorens en DCW (op basis van zoutelektrolyse) voor de kleinere koeltorens die niet continu draaien. Deze systemen doden de legionellabacterie af. In combinatie met een waterontharder die ervoor zorgt dat de kalkneerslag niet plaatsvindt, vormen deze installaties een prima, milieuvriendelijk alternatief voor de chemicaliën.

Onze systemen zijn beproefd, effectief en toepasbaar op vrijwel alle typen koeltoreninstallaties. Bijkomend voordeel is dat de MIA en de VAMIL van toepassing zijn op deze systemen. Daarom zeggen wij: wacht niet langer, stap over!

DCW-installatie in bedrijf

Sonoxide Plus installatie in bedrijf