Nieuwsbrief – maart 2023

Hoe schoon is uw ventilatiesysteem?

De plakstripmethode toont vervuiling!

Sinds Covid-19 is het belang van een schoon, goed functionerend ventilatiesysteem fiks onder de aandacht gekomen van zowel de professionele beheerders als van het grote publiek. Reinheid, debiet en goede relatieve vochtigheid zijn speerpunten voor een optimaal functionerend systeem waarvan de laatste 2 aspecten vrij eenvoudig zijn te bepalen. Maar hoe stel je nou vast of het ventilatiesysteem ook schoon genoeg is?

Om antwoord te geven op deze vraag is de plakstripmethode ontwikkeld. Vanuit Binnenklimaat Nederland is samen met een werkgroep van het Rijksvastgoedbedrijf een methode vastgesteld waarmee de reinheid van een ventilatiesysteem kan worden vastgelegd, de zogenaamde plakstripmethode.

Het principe ervan is dat er op diverse plaatsen in het luchtkanalenstelsel door middel van een plakstrip eventuele aanwezige vervuiling wordt weggenomen. Tezamen met deze plakstrip wordt ter plaatse door middel van foto’s visueel vastgesteld wat de hygiënische conditie is van het kanalenstelsel. Deze combinatie, de plakstripmethode tezamen met de foto’s, wordt vervolgens gespiegeld aan een norm (met gradaties van 1 tot 5) en van daaruit worden conclusies verbonden. Het aantal van dergelijke monsternames is afhankelijk van de omvang van het ventilatiesysteem, het zijn er in ieder geval altijd genoeg om een representatief beeld te verkrijgen van de reinheid van het systeem.

Inmiddels wordt deze plakstripmethode naar volle tevredenheid toegepast in de utiliteit en de instellingen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een plakstripmonstername:

AQ Group plakstripmethode