Nieuwsbrief – maart 2023

Ziekenhuis Curaçao voorzien van betrouwbaar water

AQ Construct en AQ water trekken samen op in Curaçao Medical Center

Het ziekenhuis van Curaçao ondervond problemen met de aanvoer vat het drinkwater. Door het hoge ijzergehalte slibden de voorfilters dicht waardoor de achterliggende, door ons geleverde, legionellafilters én de hydrofoor niet meer goed functioneerden. Toen ook nog eens het leidingwerk rondom de voorfilters afbrak, was de situatie opeens ernstig aan het worden. Vandaar dat AQ Group werd ingeroepen om de situatie te verbeteren. Omdat wij toch al het onderhoud aan de waterinstallatie deden, lag een combinatieklus voor de hand: het aanpassen van de filterinstallatie én tegelijk het onderhoud aan de waterinstallaties.

En aldus geschiedde. We hebben de voorfilterinstallatie vervangen door 2 grotere, nieuwe filterinstallaties met grotere afvangcapaciteit met HDPE-leidingwerk en afsluiters. Verder hebben wij drukvaten geplaatst op de hydroforen.  Daarnaast hebben wij de waterontharderinstallaties, de UV-installaties, de legionellafilters, de hydroforen én de RO-installaties een grote beurt gegeven zodat deze het komende jaar weer probleemloos kunnen draaien.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde combiklus tussen onze waterafdeling en onze montageafdeling en, bovenal, laten wij een tevreden klant achter met goed functionerende installaties.

AQ Group Curacao
AQ Group Curacao